Här finns underlag för skolan på högstadienivå. Det är möjligt att bladet passar in i i fler åldrar och fler kurser än de som nämns nedan, du som lärare vet bäst hur du använder materialet för din klass. Alla uppgifter bygger på att eleverna börjar med att läsa forskningsbladet:

Nya hem för sällsynta växter hotas av stigande havsnivåer