Digitala forskningsblad är ett projekt utfört av mig, Eva Gylfe - forskningskommunikatör, i samarbete med Bolincentret för klimatforskning (Stockholms Universitet) och Vetenskapens Hus.

Forskningsbladen är avsedda att presentera intressanta forskningsresultat för allmänheten på ett begripligt sätt. Tillsammans med nya forskningsresultat beskrivs även bakgrunden för vad forskare vet inom respektive område och hur. Bladen finns även som utbildningsmaterial, se mer under För lärare. Du kan när som helst testa dina nyvunna miljö- och klimatkunskaper i ett Quiz.

Varje blad baseras på en eller flera forskningsartiklar inom en forskares ämne. De är granskade av forskarna själva och har bearbetats med hjälp av kommunikatörer och pedagoger som arbetar vid Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Projektet finansieras av Hasselbladsstiftelsens stipendium 2019 i naturvetenskaplig kommunikation.

Ett stort tack riktas till teknikerna som skapat denna hemsida: Adam Meyer och Björn Eriksson. Alla involverade från Bolincentret för klimatforskning och Vetenskapens Hus har med sin kommunikationsexpertis varit till stor hjälp. Självfallet ska även forskarna som varit öppna för att sprida sina forskningsresultat på nya och utmanande sätt ha ett stort tack. Därtill har två lärare från högstadium och gymnasieskola agerat bollplank, tack till er. Sist men absolut inte minst så hade detta projekt inte varit möjligt att genomföra utan Hasselbladsstiftelsens stipendium. Tack för att ni ser värdet i naturvetenskaplig forskningskommunikation och skapade den här möjligheten.