Quiz 1

1. Nya hem för sällsynta växter hotas av stigande havsnivåer

En mark som redan är fylld av tång och andra undervattensväxter stiger.

När marken stigit ovanför vattenytan inträder de första markväxterna.

Därefter dyker de första ängsblommorna upp. Kustarun och strandkrypa trivs bra nära vattenbrynet. Ingen av arterna i denna bild kräver lika mycket störningar som på nästföljande bild. Här finns en risk att vass inträder och utkonkurrerar ängsarter – något som undviks genom att ha betande djur på plats.

Om ängen hävdas av bete eller slåtter kan arterna i denna bild inträda.

I denna bild är strandängen utan störningar. Då inträder arter som konkurrerar ut arterna på tidigare bild: buskar följt av mindre träd.

Till sist kommer en skog utvecklas med mindre variation av växter än en strandäng.

2. Fjärilars förvirring i ett förändrat klimat


3. Nya upptäckter om golfströmmens förlängning förbättrar förståelsen för nordiskt klimat


Varma strömmar från ekvatorn färdas norrut av vindens krafter och vattnet släpper ifrån sin värme till luften och kyls av ju längre norrut det kommer.

Varma strömmar från ekvatorn färdas norrut av vindens krafter och vattnet släpper ifrån sin värme till luften och kyls av ju längre norrut det kommer.

När vattnet färdas norrut blir det kallare och salthaltigare – därmed tyngre.

Till sist är strömmen så tung att vattnet sjunker. Nytt varmt vatten flödar in och tar det gamla vattnets plats. Det äldre, tunga vattnet flödar söderut längs Atlantens undre skikt.

Till sist är strömmen så tung att vattnet sjunker. Nytt varmt vatten flödar in och tar det gamla vattnets plats. Det äldre, tunga vattnet flödar söderut längs Atlantens undre skikt.

4. Koldioxidutsläpp – ett etiskt dilemma i global politik


5. Artrika skogar, konflikt med vilda djur och riktigt gott kaffe

6. Dramatiska väderfenomen ökar smältningen av havsis i ett varmare klimat