Här finns underlag för skolan på gymnasienivå. Det är möjligt att bladet passar in i fler kurser än de som nämns nedan, du som lärare vet bäst hur du använder materialet för din klass. Alla uppgifter bygger på att eleverna börjar med att läsa forskningsbladet:

Koldioxidutsläpp - ett etiskt dilemma i global politik