Här finns underlag för gymnasiet. Det är möjligt att bladet passar in i i fler åldrar och fler kurser än de som nämns här, du som lärare vet bäst hur du använder materialet för din klass. Alla uppgifter bygger på att eleverna börjar med att läsa forskningsbladet:

Artrika skogar, konflikt med vilda djur och riktigt gott kaffe